logo2


Khó khăn trong lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ công việc?

Dự án thường xuyên chậm trễ?

Đây là giải pháp bạn cần. Chi phí thấp, lợi ích cao.

Dung lượng ổ cứng mua thêm với đơn giá : 0.5 USD/GB/Tháng

Số lượng tối thểu 1 license Admin

Xem chức năng cho từng license