logo2

Bản dùng thử phần mềm PJQUICK giúp khách hàng đánh giá chất lượng và mức độ đáp ứng của phần mềm với yêu cầu sử dụng.

Thời gian dùng thử phần mềm là 30 ngày, kể từ ngày tạo site.

Sau thời gian dùng thử kết thúc, nếu khách hàng không đặt mua dịch vụ, chúng tôi không đảm bảo dữ liệu dùng thử còn được duy trì trên hệ thống.

Chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

PJQUICK Team.